داربست کارنرو با تغییراتی طی سالها بر روی داربست های قفل شونده با سبک تر ساختن آنها را آماده استفاده در قسمت بیرونی ساختمان ها کرده است.این داربست ها که از قطعات عمودی و افقی ساخته می شوند دارای شرایط حمل و نقل آسان،دوام بیشتر و بسته بندی و انبار گیری بعد از اتمام کار صاحب امتیازات بیشتری به نسبت سایرین می باشد.
 


با توجه به اینکه تمامی قطعات این سیستم مورد تایید استاندارد های اروپایی می باشند قابلیت استفاده در تمامی سازه ها را دارا هستند.ضمن اینکه روکش گالوانیزه ای که شرکت نرو بر روی این سیستم در نظر گرفته است آن را دارای عمر کاری بیشتری کرده است.

 

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net