سیستم قالب جدول تاشو


 

این قالب نسخه جدید قالب جدول می باشد که با راه حل های جدیدی باز هم می توان به باز و بسته کردن آسان و استفاده از قطعات ساده آن اشاره کرد.در این سیستم پایه های قالب قابل تنظیم می باشند.با تکنیک جدید نرو بعد از باز شدن قالب از بتن با اضافه شدن نقطه اتصالی میتوان قالب را تا کرد.و این هم موجب حمل آسانتر قالب توسط یک چرخ دستی می باشد.

به دلیل استفاده از قطعات کمتر در این سیستم قالب جدول به دلیل سادگی کار با آن و اقتصادی تر بودنش بسیار مورد استفاده است.لازم به ذکر است این قالب برای ساختمان های بسیار بلند طراحی نشده است.لذا برای ساخت هتل ها ، بیمارستان ها ، پانسیون ها و پروژه های مشابه کاربرد بسیار زیادی دارند.

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net