قالب جدول

نرو با استفاده بسیار زیادی که از قالبهای کف دارد در بعضی شرایط ممکن است که نتوانیم از قالبهای کف استفاده کنیم ، در این زمان قالبهای جدول می توانند زیر هر باری به کار خود بپردازند که این قالبها نیز دارای کاربردی آسان و مقاوم در خدمت شما هستند.

این قالب ها از تعداد قطعات کمتری ساخته شده اند که می توانیم با نیروی کار کمتری مورد استفاده قرار دهیم.بعد ها می توانیم توسط 2 چرخ دستی این قالب را به طبقات بالا وکناره ی کف ها حمل کرده و استفاده کنیم.با یک بار استفاده از این قالب ها می توانیم بار ها بدون نیاز به از هم باز شدن قالب به کار ببریم که این پروسه نیروی کاری را به حداقل می رساند که بالا بردن این قالب از محل قبلی و نصب آن در محل جدید در نهایت 1 الی 2 دقیقه زمان
خواهد گرفت
. بخصوص قالب مناسبی برای ساختمانهایی با طبقات زیاد می باشد.

 

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net