قالب کف با سیستم داربست سر معلق


در نتیجه اهمیتی که نرو به سیستم آر اند دی داده است این شرکت رهبرسیستم قالب سر معلق به شمار می آید که با جزئیات مکمل بر روی سیستم داربست قفل شونده قرار داده است.

 


با استفاده از تیغه های اچ 20 قالب سر معلق با کف بسیار راحت و کاربردی می شوند.جدای این ها در این سیستم قالب های کف بعد ازطی حداکثر دو روز از زمان بتن ریزی قابل باز شدن می باشند.در این شرایط اگر بتوانید قالب اضافی تهیه کنید می توانید طبقه بعدی را نیز شروع کنید.

 
Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net