H20 قالب ستون


در این قالب ها نیزبازه وسیعی از ستونها قرار دارند،طوری که توسط اچ 20 ها در پروژه های ساختمانی بهترین کیفیت در ستون سازی را ایجاد می کنند در عین حالیکه با کمترین هزینه اولیه می توانید از این قالب ستون ها استفاده کنید.

در قسمت های متحرک با به کار بردن بلبرینگ استفاده از این سیستم را بسیار ساده کرده است و همچنین شاقول گذاری ساده ای هم خواهید داشت.بتن ریزی و سیستم لرزش برای کاربر با امنیت زیادی طراحی شده است.در صورت لزوم می توانید توسط نردبان هایی ستون های بارور شده را باز کرده و بالاتر مورد استفاده قرار دهید.ضمنا اگر در پروژه ستون های کوچک و یا با ابعاد متفاوت وجود دارد می توانید با همان قالب اندازه مد نظر را تغییر داده و استفاده کنید.

با این اوصاف می توانید با خرید چند قالب ستون کل ستون هایتان را ایجاد کرده واعم از صرف هزینه کمتر از اسراف دوری کنید .

 

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net