H20 قالب پرده یک طرفه


سیستم قالب های نرو همانگونه که در تصویرها می بینید توسط تیغه های اچ20 و سیستم های استانداردی مثل NSRZ ، قالب های کارایی را برای شما فراهم آورده . با در دست داشتن قالب هایی پلای وود که از قبل مورد استفاده قرار داده اید با اضافه کردن لوازم اندکی می توانید صاحب قالبهایی یک طرفه تا ارتفاع 6 متر شوید .

توسط قالب های یک طرفه می توانید سازه هایی مانند دیواره های کناری مترو ، زیر زمین های عمیق و کانال های آب را اجرا کنید .خواهید دید این کارها توسط بتن ریزی با این سیستم چقدر آسان می باشد.

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net