H20 قالب دیوارهای مدور


نرو ، در این سیستم کاری همچنان از سیستم کاری اچ20 استفاده کرده و توسط قالب پرده های مدور حتی قالب هایی که قبلا در پروژه های متفاوت استفاده کرده اید را توسط اکیپ کاری متخصص هر سازه ای را برایتان عملی می کند.

حداقل قطر 2 متر تا هر متراژی از قابلیت های این سیستم قالب پرده مدور می باشد . تنها با باز و بسته کردن پیچ های چپ و راست قالب آماده می شود و در سایه همین کار متراژتان را می توانید به راحتی تغییر دهید.لازم به ذکر است بدلیل استفاده مشترک از زیر ساخت این سیستم با سیستم پرده تخت می توانید براحتی برای هر دو استفاده کنید.

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net