قالب های دوار هیدرولیک


 

 

به علت تغییر نیاز جهان به افزایش انرژی، افزایش هزینه های انرژی و کاهش انرژی های فسیلی توجه کشورهای توسعه یافته به انرژی های قابل بازیافت معطوف شده است. یکی از این منابع انرژی بیوگاز می باشد.ابتدا کشورهای اروپائی و بعد کشورهای آمریکائی و کانادا شروع به استفاده از مزایای تولید انرژی از انواع کاه، بیوماس و کود کردند. برای این کار نیاز به سیلوهای با قطر و ارتفاع مختلف و در عین حال با بتن ریزی با کیفیت بالا به طوری که محل پیوند بتن ها قابل مشاهده نباشد نیاز است. همچنین سیلوی ایده آل نباید دارای سوراخ در بتن باشد. مورد توجه قرار دادن نرو به این الزامات موجب توسعه و احداث سیستم قالب ویژه ایده ال برای بخش بیوگاز گردید.

 
 

در قالب های هیدرولیک اتصال متقابل و ندارد. تمام شرایط ایمنی قالب ها با استانداردهای اروپا در ساخت قالب ها رعایت شده است. قالب در کف زمین آماده می شود. این کار حدودا دو روز طول می کشد. سپس هر روز 2 متر به ارتفاع قالب افزوده می شود. بطور مثال با استفاده از این سیستم یک سیلو به قطر 30 متر و ارتفاع 10 متر با در نظر گرفتن زمان مونتاژ و دمونتاژ قالب ها، ظرف یک هفته به اتمام می رسد. علاوه بر این، این سیستم باعث صرفه جوئی در نیروی کار و در عین حال سرعت عمل بالا در کار می گردد. در جهانی که نیاز اصلی آن انرژی است بهترین گزینه صرفه جوئی در انرژی این سیستم می باشد.

 
Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net